فرصت حمایت یونیسف از استارتاپ‌های حوزه فناوری سلامت

فراخوان برای اپلیکیشن‌های فناوری‌های پیشرو در راستای تقویت سیستم‌های سلامت، تعذیه، سلامت روان و حمایت‌های روانی-اجتماعی

یونیسف
29 آگوست 2023