مدرسه کودکان کار مهاجر

مقام سوم در سومین دوره مسابقه عکاسی مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یونیسف با عنوان «کودکان پناهجو؛ میهمان‌نوازی ایرانی»

عکاس: سهند تاکی
21 ژوئن 2023