Η Κατάσταση των Παιδιών και των Νέων στην Ελλάδα 2021

Η Ανάλυση της Κατάστασης των Παιδιών στην Ελλάδα και το Εθνικό Πρόγραμμα 2022-2026 εκπονήθηκαν σε συνεργασία με το Eλληνικό Kράτος και περιλαμβάνουν διαβουλεύσεις με την Κοινωνία των Πολιτών καθώς και με παιδιά και νέους.

Shayma and Sara 11, smiling at the camera hugging in the streets of Athens
UNICEF/UN0259310/Dawe

Highlights

Παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο ως προς την πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών στην Ελλάδα μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, υπάρχουν αρκετές σημαντικές εκκρεμότητες προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης πραγμάτωση αυτών των δικαιωμάτων όπως προβλέπονται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ). Το πρώτο επίσημο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της UNICEF και της Ελλάδας παρέχει μια νέα πλατφόρμα συνεργίας ώστε να αντιμετωπιστούν τα συστημικά εμπόδια που συνεχίζουν να αφήνουν παιδιά εκτός προόδου. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση του εθνικού δυναμικού για τη δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδιασμού πολιτικών και υλοποίησης. 

Η Έκθεση της Κατάστασης των Παιδιών και των Νέων στην Ελλάδα είναι διαθέσιμη σε Αγγλικά και Ελληνικά.

Εξώφυλλο Έκθεσης
Συντάκτης
UNICEF Greece Country Office
Ημερομηνία έκδοσης
Γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά