Σύνοψη Προγράμματος «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση», Σεπτέμβριος 2021 - Φεβρουάριος 2024

Η πρωτοβουλία της UNICEF «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» υποστηρίζει την πρόσβαση στην τυπική εκπαίδευση και παρέχει ευκαιρίες μη τυπικής εκπαίδευσης σε παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα.

Graffiti on SolidarityNow container in Malakasa facility.
UNICEF

Highlights

Η σύνοψη παρουσιάζει τα αποτελέσματα, τις προκλήσεις αλλά και τις καλές πρακτικές του προγράμματος  «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση». Συγκεκριμένα, στο διάστημα Σεπτεμβρίου 2021 - Φεβρουάριος 2024, η UNICEF και οι εταίροι της βοήθησαν συνολικά 24.057 παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες (14.518 αγόρια και 9.539 κορίτσια) ηλικίας μεταξύ 4 και 17 ετών, μέσω  μαθημάτων ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε Κέντρα Μελέτης και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (ΚΜΔΔ)  και παρέχοντας υπηρεσίες διερμηνείας, διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης και υποστήριξης εγγραφής στο δημόσιο σχολείο. Τα παιδιά υποστηρίχθηκαν ακόμα μέσω προγραμμάτων επιταχυνόμενης μάθησης,  βοήθειας με τις εργασίες για το σπίτι (homework support), αλλά και μέσω υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς και διεπιστημονικές ομάδες, στελεχωμένες με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Η πλειοψηφία των παιδιών που συμμετέχουν στο ACE είναι εγγεγραμμένα στην τυπική εκπαίδευση. Η UNICEF και οι εταίροι της συνεργάζονται στενά με τις εκπαιδευτικές αρχές σε τοπικό καθώς και εθνικό επίπεδο, για να βοηθήσουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή στο σχολείο, ενώ οι διερμηνείς του προγράμματος είναι διαθέσιμοι για να διευκολύνουν την επικοινωνία των παιδιών και των οικογενειών με τα σχολεία.

Επιπρόσθετα, η πρωτοβουλία ACE έχει εισαγάγει καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές προκλήσεις στην τάξη, μέσω της υλοποίησης ολοκληρωμένου προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς, τόσο στην τυπική, όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση, με έμφαση στη συμπεριληπτική εκπαίδευση δίχως αποκλεισμούς. Επίσης, εισάχθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για τη μη τυπική εκπαίδευση παιδιών προσφύγων και μεταναστών, που καθορίζει πρότυπα και δείκτες για την ποιότητα και το περιεχόμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ταυτόχρονα,  στο πλαίσιο του προγράμματος, δημιουργήθηκε ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και ένα κοινό πλαίσιο για την αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών και των μαθητριών στη μη τυπική εκπαίδευση.

H πλήρης σύνοψη του προγράμματος «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση»-Σεπτέμβριος 2021-Φεβρουάριος 2024 είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και στα αγγλικά εδώ.

To πρόγραμμα «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» (ACE) της UNICEF υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ) και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους παρακάτω εταίρους της UNICEF:  ΑΡΣΙΣ, Δανέζικο Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (DRC), ΕΛΙΞ, ΜΕΤΑδραση, SolidarityNow, Junior Achievement Ελλάδας, καθώς και τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης και Πατρών με την υποστήριξη του Akelius Foundation και Porticus Foundation.

Σύνοψη Προγράμματος «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση»_εξώφυλλο
Συντάκτης
UNICEF Greece
Ημερομηνία έκδοσης
Γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά