Μελέτη σχετικά με τη φιλικότητα του συστήματος δικαιοσύνης προς τα παιδιά στην Ελλάδα

Σκοπός της μελέτης είναι να παρουσίασει τα βασικά αποτελέσματα και προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων στη χώρα.

13 year old Emiliano from Albania lives in a poor suburb of Tirana in a Roma community after his parents left him and his older brother with the grandmother when he was a small child.
UNICEF/UN041329/Pirozzi

Highlights

Η μελέτη βασίζεται σε βιβλιογραφική επισκόπηση και σύνθεση νόμων και δεδομένων σχετικά με το σύστημα δικαιοσύνης για τα παιδιά (δικαιοσύνη ανηλίκων), τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αντιμετωπίζονται από το σύστημα δικαιοσύνης, τις πολιτικές και τις στρατηγικές, τη συμμετοχή τους και τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Τα ευρήματα έχουν επίσης εμπλουτιστεί με (49) ποιοτικές συνεντεύξεις με επαγγελματίες του συστήματος δικαιοσύνης (εισαγγελείς, δικαστές, επιμελητές ανηλίκων, επαγγελματίες των “Σπιτιών του Παιδιού”, δικηγόρους υπεράσπισης, ΜΚΟ) και σε βάθος μελέτες περιπτώσεων που αφορούν περιπτώσεις παιδιών που είχαν έρθει σε επαφή με το σύστημα δικαιοσύνης. Τα παραπάνω ποιοτικά δεδομένα αξιοποιήθηκαν περαιτέρω για να προσδιοριστεί εάν και γιατί η εφαρμογή της νομοθεσίας και ορισμένα μέτρα και προσεγγίσεις αποδείχθηκαν περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικά. 

Οι σημαντικότερες προκλήσεις του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων περιγράφονται στη μελέτη και σχετίζονται ιδίως με την ύπαρξη διαφορετικών νομοθετημάτων και την πολυπλοκότητά τους, τη συχνότητα των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας, την έλλειψη λειτουργικών θεσμών, υπηρεσιών και εξειδικευμένων μονάδων για τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με το σύστημα δικαιοσύνης, την έλλειψη επαρκούς, εξειδικευμένου και εκπαιδευμένου προσωπικού για τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με το νόμο, την ανακατανομή του προσωπικού αντί του διορισμού νέου και εξειδικευμένου προσωπικού και την έλλειψη πόρων, τόσο ανθρώπινων όσο και οικονομικών. 

Τα ευρήματα και οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη πρόκειται να αξιοποιηθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για ένα φιλικό προς τα παιδιά σύστημα δικαιοσύνης στην Ελλάδα. 

Το κείμενο της πλήρους μελέτης καθώς η συνοπτική παρουσίαση αυτής είναι διαθέσιμα στα Eλληνικά και στα Αγγλικά εδώ.

Η μελέτη της φιλικότητας του συστήματος δικαιοσύνης προς τα παιδιά εκπονήθηκε από την Coram International με την υποστήριξη της Terre des hommes Hellas υπό την καθοδήγηση της UNICEF σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Εξώφυλλο μελέτης σχετικά με τη φιλικότητα του συστήματος Δικαιοσύνης προς τα παιδιά στην Ελλάδα.
Συντάκτης
UNICEF Greece
Ημερομηνία έκδοσης
Γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά