Kako tablet pomaže Patriku da izrazi svoje misli i osjećaje

Možemo ukloniti prepreke za djecu s autizmom

Marina Knežević Barišić
Patrik upotrebljava tablet koji mu pomaže u učenju i razumijevanju
UNICEF/Kljajo
29 Kolovoz 2019

„Imam četiri i pol godine“, rekao nam je Patrik veselo i ponosno te nas pozvao da mu se pridružimo u igri. Patrik ima teškoće iz spektra autizma, ali to nije ono što ga određuje. Patrika njegova mama Ivana opisuje kao umiljatog i veselog dječaka koji voli prirodu, a posebno životinje. Priznaje da je ponekad teško razumijeti njegove potrebe i osjećaje jer mnoga djeca s takvim poremećajem ne mogu riječima objasniti što trebaju ili žele, no ističe: „On je dijete kojemu se poklanja svaka sekunda pažnje cijele obitelji i okoline koja ga poznaje, a onoj koja ga ne poznaje trudimo se objasniti da je on samo jedno prekrasno dijete koje zahtijeva malo više pažnje i razumijevanja nego ostala djeca.”

“Ponekad mi je teško razumijeti Patrikove potrebe i osjećaje, jer je njemu ponekad nemoguće to izraziti riječima.“

Patrik sa svojom odgojiteljicom koja mu pomaže u korištenju moderne tehnologije za komunikaciju u vrtiću Centra za autizam u Zagrebu
UNICEF/Kljajo

Uz redovan vrtić, Patrik pohađa i onaj u Centru za autizam u Zagrebu. „Volim ići u vrtić. Volim se igrati s prijateljima“, kazao nam je Patrik. Kroz igru i rad s educiranim odgojiteljima Patrik i druga djeca s teškoćama zapravo dobivaju i ranu intervenciju i poticaj koji im je potreban kako bi mogli ispuniti sav potencijal koji se u njima krije. Ivana je sretna što Patrik i djeca koja imaju teškoće kakve ima i on sada imaju pristup uređajima i opremi za potpomognutu komunikaciju u vrtiću Centra za autizam.

“Volim ići u vrtić. Volim se igrati s prijateljima.“

Patrik u vrtiću Centra za autizam u Zagrebu, jednoj od 32 institucije koje su dobile opremu u sklopu UNICEF-ovog programa.
UNICEF/Kljajo

“To je neophodno djeci u spektru autizma“, kaže Ivana, Patrikova mama. „Svakodnevne situacije, kao što su traženje pića, hrane, odlaska na toalet ili izražavanja osjećaja, komunikatori izrazito olakšavaju. Na taj način kvaliteta života cijele obitelji postaje bolja. Smatram da bi takvi uređaji trebali biti dodijeljeni svakom djetetu u spektru autizma kao sredstvo neophodno za komunikaciju.”

UNICEF

UNICEF je osigurao edukaciju i opremu za potpomognutu komunikaciju za 32 institucije diljem Hrvatske.

U sklopu programa vrijednog 1,69 milijuna kuna UNICEF je osigurao edukaciju i opremu potrebnu za potpomognutu komunikaciju za devet zdravstvenih ustanova, uključujući Specijalnu bolnicu za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, 12 udruga te 11 obrazovnih ustanova i ustanova socijalne skrbi. 5000 djece iz svih dijelova Hrvatske dobilo je tako mogućnost da koriste potpomognutu komunikaciju kao metodu rane intervencije.

“Potpomognuta komunikacija poboljšava kvalitetu života cijele obitelji. Smatram da bi takvi uređaji trebali biti dodijeljeni svakom djetetu u spektru autizma.”

Ivana, Patrikova mama

Komunikacija ima jednu od najvažnijih uloga u životu svakog ljudskog bića. Svako dijete ima svoje misli i osjećaje, a na društvu je da osigura priliku da se glas svakog djeteta čuje.