Rani predškolski odgoj i obrazovanje u sklopu EU Jamstva za svako dijete

Webinar — 7 April 2022, 14:00 - 16:00 CET

UNICEF ECARO
EU Child Guarantee
DSoldo/UNICEF
06 Travanj 2022

Kontekst 

Kvalitetan predškolski odgoj i obrazovanje predstavlja temelj za kasniji uspjeh u životu u području obrazovanja, dobobiti, zapošljivosti i društvene integraciji. To je posebno važno za djecu u nepovoljnom položaju, kako je istaknuto u Preporuci Vijeća o uspostavi Jamstva za svako dijete. Stoga je osiguravanje kvalitetnog predškolskog odgoja i obrazovanja učinkovito i djelotvorno ulaganje u daljni razvoj i napredak.

Svako dijete u Europskoj uniji ima pravo na dostupan i kvalitetan predškolski odgoj i obrazovanje, kako je navedeno u Europskom stupu socijalnih prava. Obrazovnu razinu treba odvojiti od socijalnog, gospodarskog i kulturnog statusa. Vijeće EU-a donijelo je u svibnju 2019. Preporuku o visokokvalitetnim sustavima ranog djetinjstva za odgoj i obrazovanje koju su odobrili ministri obrazovanja država članica EU-a. Preporukom Vijeća podupiru se države članice u njihovim nastojanjima da poboljšaju pristup i kvalitetu predškolskom odgoju i obrazovanju. Preporuka Vijeća uključuje kvalitativni okvir u kojem su utvrđene ključne komponente sustava. Iako se pravni pristup ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (ECEC) značajno proširio u posljednjih 10 godina, još uvijek postoje izazovi s ravnopravnim pristupom, uključivanjem i kvalitetom unutar sektora ECEC-a. Pokazalo se da ECEC podupire uključivanje i pomaže u ublažavanju negativnih učinaka siromaštva na obrazovanje i razvoj djece te kao takav nastoji promicati ECEC kao alat za rješavanje siromaštva djece i socijalne isključenosti. Kroz EU Jamstvo za svako dijete zemljama se pruža mogućnost korištenja ESF-a + sredstava za ulakšavanje pristupa ECEC-u od 0 do 6, kao i kvaliteta pružanja usluga u formalnom i neformalnom okruženju, čime se poboljšava uključivanje djece s invaliditetom, djece AROPE i djece iz marginaliziranih zajednica.

 

Ciljevi

U okviru ovog webinara istaknut će se ključna uloga ECEC-a u rješavanju problema siromaštva i socijalne isključenosti te u doprinosu programu EU Jamstvo za svako dijete. Na webinaru će se također istaknuti napredak ostvaren u pružanju usluga ECEC-a, kao i neki nedostatci koji još uvijek postoje u području uključenosti i kvalitete ECEC-a, kao i izazovi povezani s fragmentacijom koordinacije i nedostataka u financiranju. Webinar će naglasiti jedinstvenu priliku koju pruža CG za proširenje programa ECEC-a te jačanje prisutnosti, financiranja i koordinacije ECEC-a na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Koristeći primjere zemalja uključenih u pilot program FAZA III „Testiranje Jamstva za svako dijete u državama članicama EU-a“, kao i drugih zemalja članica, webinar će istaknuti programske intervencije, partnerstva i ciljeve koji pridonose ubrzanju programa ECEC-a, osiguravajući da pristup ide ruku pod ruku s vlasničkim kapitalom, kvalitetom i uključivanjem. Također će se istaknuti značaj predstavljanja ECEC-a u nacionalnim planovima i proračunima, kako bi se potaknulo kreatore politike da razmotre na koji način oni podižu program ECEC-a te informiraju zemlje uključene u proces. Webinar će također potvrditi tekući odgovor na ukrajinsku izbjegličku krizu diljem zemalja članica te srednjoročnu do dugoročnu integraciju djece u sustave ECEC-a.

Agenda

14:00 - 14:05

Moderator: Ivelina Borisova, Regional Advisor, Early Childhood Development, UNICEF ECARO

Opening of the conference 

14:05 - 14:20

Opening Panel

Mr. Jiri Svarc, Head of Unit DG Employment, Social Affairs and Inclusion

Mr. Philippe Cori, UNICEF Deputy Regional Director for Europe and Central Asia 

14:20 - 14:40

Achieving the EU’s Targets for Transformation in ECEC Quality, inclusion and access to break poverty and inequality cycles in Europe

UNICEF Europe and Central Asia  

14:40 - 15:10

Experiences in strengthening ECEC in country to reach most marginalized, presented by government representatives 

Croatia - Tomislav Paljak, State Secretary for Education, The Ministry of Science and Education

Bulgaria - Vanya Georgieva, State expert and coordinator of the ECEC Quality Framework

15:10 - 15:55

Panel Discussion – Integrating ECEC into National Plans and Budget

Government Representatives from Member States - Bulgaria, Greece, Spain, Italy

  • Anna Maria Serafini, National Coordinator for the Child Guarantee, Italy
  • Albert Arcarons, Advisor for the High Commissioner against Child Poverty, Spain
  • Viktoria Kirilova, state expert at Inclusive Education Directorate, Bulgaria
  • Representative from Greece - TBD

15:55 - 16:00

Closing of the Conference

Mr. Jiri Svarc, Head of Unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

Pilot-program „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete“,  financiran sredstvima Europske unije provodi se u 7 zemalja Europske unije, s ciljem osiguravanja svoj djeci pristup osnovnim uslugama, kao što su zdravstvena zaštita, obrazovanje, kvalitetna prehrana, kvalitetni uvjeti stanovanja i usluge brige o djeci.

U Hrvatskoj je ovaj pilot-program usmjeren prvenstveno na djecu s teškoćama, djecu koja žive u osjetljivom obiteljskom okruženju te djecu pripadnike rasnih ili nacionalnih manjina. Provodi se u sedam općina Međimurske županije, a kroz suradnju i znanje implementacijskih partnera intervencije se odvijaju u trima područjima: integrirane usluge zaštite djece i podrške obiteljima, usluge rane intervencije te pristup kvalitetnom predškolskom odgoju i obrazovanju.

©UNICEF, 2022 „Informacije i stavovi sadržani u ovom članku pripadaju autorima i ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske unije. Niti institucije ni tijela Europske unije, niti bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ne mogu se smatrati odgovornima za upotrebu informacija sadržanih ovdje."