Preporuke za prilagodbe provođenja nastave na daljinu za djecu s teškoćama u razvoju

Kako prilagoditi nastavu na daljinu za djecu s teškoćama u razvoju

UNICEF
Školske torbe
VKljajo/UNICEF
27 Travanj 2020

Ured UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji s Vladom Republike Hrvatske aktivno sudjeluje u pružanju odgovora na pandemiju koronavirusa u Hrvatskoj. To uključuje i podršku Ministarstvu znanosti i obrazovanja, čiju je organizaciju kontinuiteta obrazovanja djece osnovnoškolske i srednjoškolske dobi u Hrvatskoj podržao omogućavanjem korištenja digitalnih obrazovnih sadržaja UNICEF-a u provedbi nastave na daljinu.

 

Organizacija kontinuiteta obrazovanja jedan je od najvećih izazova pandemije koronavirusa s kojim se danas suočavaju obrazovni sustavi diljem svijeta. U osiguravanju pristupačnog i kvalitetnog obrazovanja upravo u takvim situacijama UNICEF ima bogato, globalno iskustvo, posebno kada su u pitanju ranjive skupine djece, poput djece s teškoćama u razvoju. U procesu prilagodbe i unaprjeđenja nastave na daljinu pozivamo sve dionike da uvaže preporuke koje će omogućiti uključivanje i kvalitetno praćenje nastave na daljinu upravo najranjivijim učenicima i učenicama.

 

Preporuke za virtualne i televizijske prezentacije:
 • koristiti kursor u kontrastnoj boji (npr. crvena, zelena ili žuta), kako bi ga slabovidna djeca mogla jasno vidjeti;
 • koristiti veći kursor, kako bi ga slabovidna djeca mogla jasno vidjeti;
 • koristiti što veći tekst, kako bi ga slabovidna djeca mogla jasno vidjeti;
 • ključne riječi staviti u dodatan kontrast s pozadinom (npr. ne koristiti samo opciju podebljanja slova, nego i opciju stavljanja pozadine teksta u boju ili podcrtavanja teksta), kako bi ih slabovidna djeca mogla jasno vidjeti;
 • bogatije verbalno objašnjavati vizualne sadržaje, kako bi ih slabovidni učenici mogli što realnije predočiti i razumjeti.;
 • pročitati poveznice na virtualne sadržaje, kako bi ih slabovidni učenici mogli zapisati (npr. nije dovoljno samo dati uputu „klikni na poveznicu“);
 • usporiti govor, kako bi ga djeca sa slušnim teškoćama mogla kvalitetno pratiti;
 • omogućiti prilagodbu sadržaja koji nisu prilagođeni za djecu s oštećenjima sluha, uz pomoć znakovnog jezika ili dodatnih titlova;
 • osigurati čist i jasan zvuk u video lekcijama u sklopu predmetne nastave, kako bi ih djeca s oštećenjima sluha mogla uspješno pratiti.

 

Dodatne preporuke:
 • osigurati da djeca s kombiniranim teškoćama (npr. slabovidnost i motoričke teškoće) imaju pristup virtualnim učionicama koje su prilagodljive (npr. da može uvećati tekst, preuzeti objavljen sadržaj i sl.), odnosno dati upute o tome kako se to može osigurati u virtualnim učionicama ako u njima takve opcije postoje;
 • omogućiti obradu školske lektire kroz filmske adaptacije književnih djela koja su službenom popisu lektire.