COVID-19: Djeca su izložena povećanom riziku od zanemarivanja, iskorištavanja i nasilja

Novoobjavljene smjernice nastale su s ciljem pomoći vlastima u jačanju mjera zaštite djece tijekom pandemije

UNICEF
Dječak na kauču
MIlej/UNICEF
27 Ožujak 2020

Stotine milijuna djece širom svijeta vjerojatno će se suočiti s povećanim prijetnjama vlastitoj sigurnosti i dobrobiti - uključujući maltretiranje, rodno zasnovano nasilje, eksploataciju, socijalnu isključenost i odvojenost od roditelja ili skrbnika - zbog akcija poduzetih s ciljem suzbijanja širenja pandemije COVID-19. UNICEF poziva vlade diljem svijeta da osiguraju sigurnost i zaštitu dobrobiti djece uslijed intenziviranja socioekonomskih negativnih posljedica nastalih zbog širenja bolesti. UN-ova agencija za djecu zajedno s partnerima iz Saveza za zaštitu djece u humanitarnom djelovanju objavila je skup smjernica za podršku vlastima i organizacijama.

 

U svega nekoliko mjeseci, COVID-19 je poremetio živote djece i obitelji diljem svijeta. S pokretanjem karantene zatvorile su se škole i ograničila kretanja. Ove mjere, iako se smatraju potrebnima, remete rutinu i sustave podrške djeci.

 

Stigma povezana s COVID-19 učinila je neku djecu podložniju nasilju i negativnim psihosocijalnim posljedicama. Mjere nadzora koje ne uzimaju u obzir rodno specifične potrebe i ranjivosti žena i djevojčica mogu povećati rizik od seksualnog iskorištavanja, zlostavljanja i dječjeg braka. Primjerice, nedavni događaji u Kini ukazuju na značajan porast slučajeva nasilja u obitelji nad ženama i djevojčicama.

 

"Ova bolest, na mnogo načina, utječe na djecu i obitelji, i to ne vrijedi isključivo samo za one koji su izravno zaraženi", ističe Cornelius Williams, iz UNICEF-ove zaštite djece. „Škole se zatvaraju. Roditelji se bore da bi se mogli brinuti za svoju djecu, i jedva spajaju kraj s krajem. Rizici zaštite djece povećavaju se. Ove smjernice pružaju vladama i ostalim akterima za zaštitu prikaz praktičnih mjera koje se mogu poduzeti za zaštitu djece u ovim nesigurnim vremenima.

 

I tijekom prijašnjih kriznih, zdravstvenih situacija, svjedočili smo povećanoj stopi zlostavljanja i iskorištavanja djece. Primjerice, zatvaranje škola tijekom izbijanja bolesti virusa Ebole u zapadnoj Africi, od 2014. do 2016. godine, pridonijelo je naglom porastu dječjeg rada, zanemarivanja, seksualnog zlostavljanja i tinejdžerskih trudnoća. U Sierra Leoneu su se slučajevi tinejdžerske trudnoće više nego udvostručili, s ukupnom brojkom od 14.000 trudnoća.
 

Kao dio smjernica, Savez preporučuje vladama i tijelima za zaštitu da poduzmu konkretne korake kako bi zaštita djece bila sastavni dio svih mjera prevencije i kontrole COVID-19:

  • Edukacija zdravstvenih, obrazovnih i djelatnika službi za zaštitu djece o rizicima vezanima za zaštitu djece u doba COVID-19 pandemije, uključujući i edukaciju o  sprečavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja, te načelima postupanja u slučaju potrebe prijavljivanja takvih slučajeva vlastima
  • Osposobljavanje onih koji su prvi na terenu da se postave u slučaju otkrivanja rodno uvjetovanog nasilja (GBV Pocket Guide), te podučavanje kako da ostvare suradnju i sa zdravstvenim službama u pružanju podrške žrtvama GBV-a
  • Povećati razmjenu informacija o referalnim i drugim uslugama podrške dostupnim za djecu
  • Nužno je angažirati djecu, posebno adolescente, u procjeni kako COVID-19 na njih utječe da bi se stvorile informacije koje će pomoći u planiranju i djelovanju
  • Pružiti ciljanu podršku privremenim centrima za skrb i obiteljima, uključujući kućanstva koja vode djeca i udomiteljske obitelji, kako bi pružili emocionalnu podršku djeci i potaknuli ih da krenu voditi odgovarajuću skrb o sebi
  • Pružanje financijske i materijalne pomoći obiteljima na čije su mogućnosti ostvarivanja prihoda utjecale novonastale okolnosti
  • Uspostava konkretnih mjera za sprečavanje razdvajanja djece i obitelji, te osiguranje podrške djeci koja su ostala bez odgovarajuće skrbi zbog hospitalizacije ili smrti roditelja ili njegovatelja
  • U mjerama suzbijanja bolesti, nužno je maksimalno uzeti u obzir zaštitu sve djece.