Konvencija o pravima djeteta

Djeca trebaju posebnu zaštitu

Djevojcica
Djevojčica u zagrljaju majke