Brošura o Konvenciji o pravima djeteta na jeziku prilagođenom djeci

Sve što trebate znati o svojim pravima ako ste dijete ili mlada osoba

Djevojčica diže ruku
Knežević Barišić/UNICEF

Istaknuto

Konvencija o pravima djeteta je sporazum kojega su usvojili Ujedinjeni narodi 20. studenoga 1989. godine. Konvenciju je prihvatilo 196 zemalja svijeta, a među njima i Hrvatska. Konvencija sadrži obaveze koje su države potpisale kako bi zaštitile djecu te zajednički odredile što treba učiniti da bi svako dijete raslo i razvijalo se u odraslu osobu.

Naslovnica Letka o Konvenciji o pravima djeteta
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski