Доклад от картографиране на инициативите в България за развитие на уменията на подрастващите чрез социални иновации/предприемачество и финансова грамотност

Автори: Магданела Делинешева и Джеймс Йоловски

Въздействие на бизнес сектора върху правата на децата в българия
UNICEF/2020

За

Настоящият доклад представя констатациите от картографирането на програми и инициативи в България, фокусирани върху развитието на уменията на подрастващите за живот и работа чрез социални иновации, предприемачество и финансова грамотност, изпълнени през периода 2015 – 2020 г. Той предоставя моментна снимка на някои тенденции в изграждането на юношеските умения и има за цел да идентифицира пропуски, потенциални възможности и области за по-нататъшно усъвършенстване с особен акцент върху уязвими групи юноши и младежи, където е приложимо.

Вижте презентация на доклада тук.

Доклад от картографиране на инициативите в България за развитие на уменията на подрастващите чрез социани иновации/предприемачество и финансова грамотност

Files available for download