УНИЦЕФ отправя покана за участие в конкурс за обзавеждане за Сигурна зона

Офертите трябва да бъдат подадени не по-късно от 12:00 ч. на 15 септември 2023 г.

УНИЦЕФ
Raised hands in front of UNICEF's logo
UNICEF/UNI40568/Pirozzi