Образование за всяко дете

Да помогнем на всяко дете да учи и да се развива чрез създаване на образователна платформа в подкрепа на децата с увреждания, техните учители и родители

Образование за всяко дете
unicef