Образование за всяко дете

Да помогнем на всяко дете да учи и да се развива чрез създаване на образователна платформа в подкрепа на децата с увреждания, техните учители и родители

Момче със специални образователни потребности използва онлайн платформа, за да се обучава дистанционно
UNICEF Bulgaria/2020