Мобилният екип в Сливен – мост между два свята

Как специалистите, наети по пилотния проект „Европейска гаранция за детето“, помагат на семействата в един от най-големите ромски квартали в България

Елена Гюрова
Всеки ден Деяна и Дарина влизат в квартал „Надежда“ в Сливен, където други услуги не достигат, за да помагат на уязвимите деца и семейства
UNICEF Bulgaria/2023/Milkova
27 Март 2023