Как да общуваме ефективно с малкото си дете

9 начина да укрепите връзката си чрез думи и действия

УНИЦЕФ
Майка е клекнала срещу малкото си дете и се опитва да му обясни нещо, докато то си играе с пръчка, седнало на бордюра
UNICEF/UNI390411/Vas
20 Май 2022

Всяко взаимодействие с вашето дете е форма на общуване. То не се изчерпва само с думите, които изричате: Тонът на гласа, изражението на очите, прегръдките, целувките – всички те са послания към вашето дете. Начинът, по който общувате с вашето дете, не само го учи как да общува с другите, но и оформя емоционалното му развитие и начините за изграждане на взаимоотношения занапред в живота.

Какви са видовете общуване?

Общуването се осъществява в две форми: словесна и несловесна.

Словесното или вербално общуване е начинът, по който общуваме с думи, и включва:

  • силата и тона на гласа;
  • изречените думи;
  • диалекта или използването на разбираеми за детето думи.

Несловесното или невербално общуване представлява съзнателно и несъзнателно общуване чрез езика на тялото. В него се включват например:

  • изражението на лицето;
  • зрителният контакт;
  • личното пространство;
  • жестовете с ръце;
  • физическият допир, като например прегръдката.

Изпробвайте следните девет съвета за упражняване на уменията за словесно и несловесно общуване:

1. Слушайте активно

Активното слушане помага на децата да се почувстват чути и разбрани. Чрез жестове като насърчителна усмивка или утвърдително кимане можете да покажете на детето, че сте съпричастни с казаното от него и наистина проявявате грижа. Като заставате на едно и също ниво на очите с детето, докато то говори, може да му помогнете да се почувства в безопасност и по-близо до вас.

Покажете му, че слушате внимателно казаното от него, като задавате въпроси „Какво?“, „Защо?“ и „Как?“. Това помага и на детето да подобри уменията си за общуване, като го насочва как да разказва и какви подробности да включва.

2. Слушайте рефлексивно

Чудесен начин да покажете на детето, че му обръщате внимание и проявявате грижа към неговите думи, е да станете като огледало. Повтаряйте казаното от него, като използвате свои думи. Например ако детето каже: „Няма вече да си играя с Марко“, може да отговорите с думите: „Значи няма да си играеш с твоя приятел?“. По такъв начин създавате възможност детето да разкрие емоциите си, без да се правят оценки на казаното. Сигурно ще се изненадате колко много ще сподели!

3. Говорете ясно

Използвайте език, който е разбираем за детето и подходящ за неговата възраст. Говорете ясно, конкретно и не използвайте обидни думи. Употребата на мили думи дава положителен пример на децата. Запомнете, разговорът трябва да създаде у малкото дете усещане, че е зачитано и обичано.

4. Избягвайте да го подкупвате

Като предлагате награди от рода на бонбони за добри постъпки, може да изпитате усещане за краткосрочен контрол, но така не може да установите ясни граници и ще се породи недоверие между вас и детето. Стремете се да определяте ясни и реалистични очаквания какво бихте искали да направи детето, хвалете забелязаните от вас добри постъпки и при необходимост вземайте спокойни мерки за насърчаване на по-добро поведение.

> Прочетете: Как да възпитаваме детето по интелигентен и здравословен начин

5. Обяснявайте чувствата

За да помогнете на детето да развие емоционална интелигентност, важно е да го научите да назовава своите чувства. Когато детето дава словесен израз на своите чувства, изслушайте го с емпатия и не давайте оценки. Помислете как изглежда животът през неговите очи. Ако малкото ви дете изразява чувствата си без думи – например с изблик на гняв или смях или с видимо удоволствие от любимо занимание, помогнете му да намери подходящите думи, за да каже, че е щастливо, тъжно, спокойно, наранено, уплашено, гладно, гордо, сънено, ядосано, безпомощно, раздразнено, засрамено или радостно.

6. Показвайте с думи, че забелязвате нещата

Когато го хвалите за конкретна постъпка, детето е доволно от себе си и разбира какво поведение одобрявате. Вместо просто да кажете „браво“, стремете се да бъдете по-конкретни, като покажете, че сте забелязали постъпката. „Видях, че си прибрал всички играчки след играта. Чудесно си се справил!“

7. Забавлявайте се заедно

Децата растат и успоредно с това родителството става все по-сериозна задача. Толкова по-важно е заедно да се забавлявате и да водите весели разговори – това е чудесен начин да укрепите връзката с детето! Намерете начини да достигнете до детето, като кажете хубави думи за нещо, което то харесва, обръщате внимание на неговите интереси и се смеете заедно. Запомнете, смейте се заедно с детето, но никога не му се присмивайте.

8. Съсредоточете се върху поведението

Ако сте ядосани на детето за нещо, постарайте се да насочите критиките и забележките към постъпката, а не лично към него. Например вместо „Не ми харесва колко си разхвърлян“ кажете „Не ми харесва да оставяш дрехите си на пода“.

9. Станете пример за подражание

Помислете какъв пример давате на детето. Именно родителите запознават детето със света. Постъпките ви, които детето вижда, са също толкова важни, колкото вашите думи.

Давайте на детето само обещания, които можете да изпълните. Това помага да създадете и поддържате доверие между вас и вашето дете.

Запомнете, личният пример за доброта и обич винаги укрепва връзката и общуването с вашето дете!