Съвети как да общуваме с деца и юноши с увреждания

Насоки на УНИЦЕФ

УНИЦЕФ
Дете с увреждане в инвалидна количка се усмихва
UNICEF Bulgaria/2020
22 Юни 2020
  • При всяка възможност разговаряйте с децата или младежите с увреждания и се осведомявайте от тях лично, а не само от хората, които полагат грижи за тях.
  • Бъдете търпеливи. Не тръгвайте с предварителни нагласи. Потвърждавайте, че разбирате казаното от детето.
  • При необходимост потърсете хора от общността, които могат да улеснят общуването с децата с увреждания (като например жестомимични преводачи, организации на хора с увреждания, учители от масовия курс или ресурсни учители, други хора, които се грижат за деца с увреждания, логопеди).
  • Децата и младежите с увреден слух (глухи или трудно чуващи) често използват жестомимичен език. Ако детето или човекът, който се грижи за него, не знае жестомимичния език, използвайте езика на жестовете, предмети или ключови думи и говорете бавно и отчетливо.
  • Поискайте позволение, ако предлагате да съпроводите детето или да докоснете него или помощните му средства като инвалидна количка или бастун.
разпределение на предметите по часовниковата стрелка за незрящи деца
UNICEF

За децата и младежите със зрителни увреждания (слепи или слабо виждащи):

Описвайте околната среда и представяйте присъстващите.  Използвайте „метода на часовника“, за да помогнете на по-големите деца и юношите да се ориентират за хора и предмети (например „тоалетната е на 3 часá“, ако се намира точно отдясно на тях или „играчките са между 8 и 10 часá“, ако са от лявата им страна).

Ако детето или младежът изпитва затруднения в общуването или разбирането на съобщения (като например децата с интелектуални увреждания), имайте предвид следното:

  • Използвайте ясна словесна комуникация и прост език, като избягвате трудни изрази и подтекст от рода на ирония или сарказъм.
  • Използвайте предмети, които представляват различни дейности, за да помогнете на детето или младежът да разбере, да развие способността да очаква какво следва и да си изгради режим.
  • Карайте децата да повторят дадените от вас указания. Повтаряйте колкото пъти е необходимо по различни начини и проверявайте дали са ви разбрали.   Предвиждайте достатъчно време за различните действия (четене, писане, говорене).
  • Помагайте на децата и юношите да си направят книжка, табло или карти с рисунки или картинки, свързани с тяхното всекидневие, чувствата им и заобикалящите ги предмети (като например домакински уреди, любими игри или дали им е горещо или студено).
Система за общуване чрез картинки
UNICEF