Vënde të lira pune

Punoni me ne

Arsimi
© UNICEF/UN041351/Giacomo Pirozzi

Aplikimi, duke përfshirë të gjitha dokumentet e kërkuara, duhet të dorëzohet online nëpërmjet portalit të e-Rekrutimit. Ju lutemi klikoni linkun në titull për përshkrimin e punës dhe ndiqni butonin Aplikoni në njoftim. Kini parasysh cdo mesazh apo e-mail i dërguar me aplikacionin tuaj në adresat e emailit të UNICEF Albania nuk do të konsiderohet.

Ju lutemi sigurohuni që ta dorëzoni aplikimin tuaj sa më herët të jetë e mundur. Kjo me qëllim që të shmanget çdo gabim i papritur gjatë procesit të aplikimit dhe mungesa e kohës për të siguruar që aplikimi të dërgohet në sistem. Aplikimet jo të plota pas afatit (për shkak të gabimeve ose ndonjë arsye tjetër) nuk merren në konsideratë pasi ato nuk do të shfaqen në sistem.

  1. Momentalisht nuk ka pozicione të të lira. Po qëndroni te informuar here pas here, faleminderit.