Việt Nam tiếp nhận thêm 3 triệu liều vắc-xin COVID-19 do Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX

24 Tháng 7 2021
1.499.960 liều vắc-xin Moderna do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX đã được chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh vào 24/7/2021
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng
1.499.960 liều vắc-xin Moderna do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX đã được chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh vào 24/7/2021 (Ảnh: tiếp nhận vắc-xin Moderna do Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX tại sân bay Nội Bài vào ngày 10 tháng 07 năm 2021)

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2021  – Việt Nam tiếp nhận thêm 3.000.060 liều vắc-xin Moderna do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX, trong đó 1.499.960 liều đã được chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh vào 24/7/2021 và 1.500.100 liều sẽ đến Hà Nội vào 25/7/2021.  Đây là lô vắc-xin Moderna thứ hai đến Việt Nam trong tháng  này, nâng tổng số vắc-xin do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thông  qua Cơ chế COVAX  lên đến hơn năm triệu liều.

Vắc-xin được hỗ trợ thông qua cơ chế chia sẻ vắc-xin của COVAX, theo đó các quốc gia có lượng vắc-xin dồi dào chia sẻ vắc-xin với các quốc gia khác nhằm giúp bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao nhất trên toàn cầu. Số vắc-xin này sẽ góp phần việc thực hiện mục tiêu đạt tỉ lệ tiêm chủng 20% ở các quốc gia thu nhâp thấp và trung bình trong Giai đoạn phân bổ vắc-xin đầu tiên.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 7.493.300 liều vắc-xin COVID-19 với bốn lô hàng từ Cơ chế COVAX bao gồm 5.000.100 liều vắc-xin Moderna do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ và 2.493.200 liều AstraZeneca. Cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI) và Liên minh Vắc-xin và Gavi đồng khởi xướng, UNICEF là đối tác thực hiện chính.

Kể từ khi lô vắc-xin đầu tiên đến Việt Nam hồi đầu tháng 4 thông qua Cơ chế COVAX, đến nay Việt Nam đã triển khai tiêm gần 4,5 triệu liều vắc-xin COVID-19, trong đó có 353,601 người đã được tiêm liều thứ hai. Nguồn vắc-xin bổ sung sẽ giúp Bộ Y tế mở rộng độ bao phủ tiêm chủng và tiếp cận nhiều người hơn trong các nhóm đối tượng ưu tiên, từ đó góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tiêm phòng cho hơn 70% dân số đến cuối quý I năm 2022.

Các thông tin thêm:

Trong nhiều tháng qua, các đối tác COVAX bao gồm CEPI, GAVI, WHO và đối tác cung ứng UNICEF, đã và đang hỗ trợ Việt  Nam trong nỗ lực sẵn sàng và triển khai vắc-xin COVID-19 trên toàn quốc. Các đối tác đã hỗ trợ tích cực Việt Nam xây dựng Kế hoạch Tiêm chủng Quốc gia, vì Việt Nam tham gia Cam kết Thị trường Trước (AMC). AMC là một cơ chế  tài chính sáng tạo để  giúp đảm  bảo  tiếp cận toàn cầu và công bằng với vắc-xin COVID-19  .

Thông cho biên tập viên

Liên hệ phương tiện:

  • Nguyễn Thị Thanh Hương, UNICEF Việt Nam, Tel. +84-24-3850-0225, +84-90-415-4678, Email: ntthuong@unicef.org
  • Trần Thị Loan, WHO Việt Nam, Điện thoại: +84-91-541-3814, Email: wpvnmmedia@who.int 

Liên hệ báo chí

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
Chuyên gia Truyền thông
UNICEF Việt Nam
ĐT: +84 (024) 38500225
ĐT: +84 (0)904154678

Vài nét về UNICEF

UNICEF hoạt đông ở những nơi khó khăn nhất trên thế giới, tiếp cận những trẻ em thiệt thòi nhất trên thế giới. Để cứu mạng sống của trẻ em. Bảo vệ quyền trẻ em. Giúp trẻ em phát triển hết tiềm năng của mình. Hoạt động tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, UNICEF làm việc vì mọi trẻ em, ở mọi nơi, mỗi ngày, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người. Và chúng tôi không bao giờ lùi bước. Để biết thêm thông tin về COVID-19, hãy truy cập https://www.unicef.org/vietnam/vi/covid-19

Để biết thêm thông tin các chương trình và dự án của UNICEF dành cho trẻ em, hãy truy cập https://www.unicef.org/vietnam/vi 

Đồng hành cùng UNICEF trên FacebookInstagramTwitter và TikTok