Thành tựu trong cải cách pháp luật và tư pháp của Việt Nam về bảo vệ trẻ em

Trong những năm qua, nỗ lực cải cách pháp luật và tư pháp về bảo vệ trẻ em của Việt Nam đã đang đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

31 Tháng 10 2019
Báo cáo phân tích hệ thống pháp luật về tư pháp người thành niên và tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật được công bố hôm nay tại Phiên thảo luận hoàn thiện và thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em và tư pháp cho trẻ em trong tiến trình cải cách pháp luật và tư pháp ở Việt Nam do Bộ Tư pháp, UNICEF và EU đồng tổ chức.
UNICEF Viet Nam\Nguyễn Thị Thanh Hương
Báo cáo phân tích hệ thống pháp luật về tư pháp người thành niên và tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật được công bố hôm nay tại Phiên thảo luận hoàn thiện và thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em và tư pháp cho trẻ em trong tiến trình cải cách pháp luật và tư pháp ở Việt Nam do Bộ Tư pháp, UNICEF và EU đồng tổ chức.

Hà Nội/ Việt Nam, 31 tháng 10 năm 2019 - Trong gần một thập kỷ rưỡi vừa qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về tư pháp với người chưa thành niên trong tiến trình cải cách pháp luật và tư pháp– theo Báo cáo phân tích hệ thống pháp luật về tư pháp người thành niên và tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Báo cáo được công bố hôm nay tại Phiên thảo luận hoàn thiện và thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em và tư pháp cho trẻ em trong tiến trình cải cách pháp luật và tư pháp ở Việt Nam do Bộ Tư pháp, UNICEF và EU đồng tổ chức. Theo báo cáo này, khung chính sách, pháp luật đã có nhiều thay đổi đáng kể nhằm tăng cường hiệu quả giáo dục, phục hồi và bảo vệ đối với tất cả người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

“Báo cáo này là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường cơ sở thông tin về tư pháp NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN ở Việt Nam. Báo cáo đã nêu bật các thành tựu đạt được trong giai đoạn 2006 -2018, chỉ ra những nội dung cần được tiếp tục hoàn thiện và đề xuất nhiều khuyến nghị mang tầm chiến lược để cải cách toàn diện hệ thống tư pháp người chưa thành niên, chính vì vậy sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho cuộc thảo luận hôm nay”, bà Lesley Miller, Phó Đại diện UNICEF Việt Nam phát biểu.

Công tác điều phối đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề về tư pháp cho trẻ em. Hệ thống tư pháp người chưa thành niên có sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Để đảm bảo cho hệ thống này vận hành trơn tru, cần quy định rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, nhưng cũng rất cần phải có cơ chế để điều phối để hoạt động của các bên được hiệu quả và thống nhất.

Theo Báo cáo phân tích hệ thống pháp luật về tư pháp người thành niên và tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật, trong 15 năm qua, trung bình mỗi năm có 13.000 người chưa thành niên vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự hoặc hành chính.  Trong giai đoạn này, số  người chưa thành niên vi phạm pháp luật đã giảm khoảng 60%. Số vụ vi phạm hành chính do người chưa thành niên thực hiện giảm mạnh (66%), còn số vụ phạm pháp hình sự của người chưa thành niên giảm với tốc độ chậm hơn nhiều (35%). Các hành vi xâm phạm sở hữu là phổ biến nhất (gần 46%) và các loại hành vi đặc biệt nghiêm trọng, như giết người, hiếp dâm, cưỡng dâm, cướp tài sản, cướp giật chiếm tỷ trọng nhỏ.

Báo cáo phân tích cũng chỉ ra những kẽ hở trong luật pháp và chính sách của Việt Nam và đưa ra một số những khuyến nghị mang tính chiến lược để tăng cường bảo vệ trẻ em. Các khuyến nghị bao gồm xây dựng kế hoạch tổng thể về tư pháp người chưa thành niên, tăng cường điều phối về tư pháp người chưa thành niên và phối hợp liên ngành, xây dựng một đạo luật toàn diện về tư pháp người chưa thành niên, ban hành một luật khung quy định vai trò và chức năng của nhân viên công tác xã hội trong các lĩnh vực khác nhau. Báo cáo cũng khuyến nghị nâng cao năng lực và từng bước chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực tư pháp người chưa thành niên và cải thiện các dịch vụ hỗ trợ cho người chưa thành niên nhằm hạn chế những yếu tố nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật. Công tác thu thập số liệu, báo cáo và phân tích tình hình người chưa thành niên phạm tôi cũng cần được tăng cường để có được các bằng chứng sử dụng trong quá trình xây dựng chính sách và lập kế hoạch.

Nhấn vào đây để tải

Liên hệ báo chí

Bà Raquel Fernandez
Trưởng Chương trình Truyền thông
UNICEF Việt Nam
ĐT: +84 (024) 3850 0100
ĐT: +84 (0)98 549 9748
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
Chuyên gia Truyền thông
UNICEF Việt Nam
ĐT: +84 (024) 38500225
ĐT: +84 (0)904154678

Giới thiệu về UNICEF

UNICEF thúc đẩy quyền và phúc lợi của mọi trẻ em, trong tất cả các hoạt động của mình. Cùng với các đối tác, chúng tôi hoạt động tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ để biến cam kết thành hành động thiết thực, tập trung nỗ lực đặc biệt vào việc tiếp cận những trẻ em dễ bị tổn thương nhất và bị loại trừ, vì lợi ích của tất cả trẻ em, ở khắp mọi nơi.

Để biết thêm thông tin về UNICEF và công việc mà chúng tôi đang làm vì trẻ em hãy truy cập https://www.unicef.org/vietnam/vi 

Đồng hành cùng UNICEF trên FacebookInstagram và Twitter