Quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh

Trẻ em cũng là những thành viên chủ chốt của cộng đồng và môi trường nơi doanh nghiệp vận hành.

Children's Rights and Business Principles
UN Viet Nam\shutterstock

Điểm nổi bật

Trẻ em dưới 18 tuổi chiếm gần một phần ba dân số thế giới. Ở nhiều quốc gia, trẻ em và thanh niên chiếm tới gần một nửa dân số quốc gia. Điều không tránh khỏi là, hoạt dộng kinh doanh, dù ở quy mô lớn hay nhỏ, sẽ tương tác và trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng tới đời sống trẻ em. Trẻ em là những người có liên quan chính trong kinh doanh; các em là khách hàng, là người trong gia đình của nhân viên, là lao động trẻ, là những nhân viên và là nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai. Đồng thời, trẻ em cũng là những thành viên chủ chốt của cộng đồng và môi trường nơi doanh nghiệp vận hành.

Hiên nay vai trò kinh doanh trong xã hội ngày càng thu hút sự quan tâm không kém so với vai trò của chính phủ và các thành phần xã hội khác, cùng với sự gia tăng nhận thức của cộng đồng về những mối liên hệ giữa kinh doanh và nhân quyền. Thực trạng này cho thấy đã đến lúc cần phải thực sự tập trung vào những tác động mạnh mẽ của kinh doanh đối với trẻ em. Trẻ em là đối tượng yếu thế nhất, dễ bị tổn thương nhất trong xã hội và điều này hiển nhiên cho thấy là do các em thiếu tiếng nói công khai trong xã hội. Trẻ em hầu như không có cơ hội bày tỏ ý kiến hay được hỏi ý kiến về các quyết định của cộng đồng, ngay cả chính những quyết định ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, thể trạng, tinh thần và tình cảm của trẻ em có thể bị ảnh hưởng theo chiều hương tốn hơn hoặc xấu đi vĩnh viễn. Có đủ thức ăn, nước sạch và sự chăm sóc yêu thương trong những năm trẻ em đang phát triển là hết sức cần thiết đối với sự sống còn và sức khỏe của các em.

Quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh
Tác giả
UNICEF
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh