Phân tích tình hình trẻ em Lào Cai

Báo cáo Phân tích tình hình trẻ em tỉnh Lào Cai là một trong các phân tích hình hình ở cấp tỉnh do UNICEF Việt Nam khởi xướng nhằm hỗ trợ các tỉnh thuộc Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị.

Report on situation analysis of children in Lao Cai
UNICEF Viet Nam

Điểm nổi bật

Báo cáo Phân tích tình hình trẻ em tỉnh Lào Cai là một trong các phân tích hình hình ở cấp tỉnh do UNICEF Việt Nam khởi xướng nhằm hỗ trợ các tỉnh thuộc Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị. Mục đích của sáng kiến này là cung cấp thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch và ngân sách của các tỉnh, bao gồm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch ngành để các kế hoạch này thân thiện hơn với trẻ em và dựa trên những bằng chứng thực tế.

Báo cáo Phân tích tình hình trẻ em tỉnh Lào Cai góp phần cung cấp một bức tranh tổng thể về tình hình trẻ em trai và gái ở Lào Cai, trong đó phân tích sâu các vấn đề của trẻ em đang tồn tại, những rào cản trong bối cảnh đặc thù của một tỉnh thuộc Trung du và miền núi phía Bắc, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Report on situation analysis of children in Lao Cai
Tác giả
UNICEF Việt Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

Tải tài liệu