Phân tích tình hình trẻ em và phụ nữ tỉnh Kon Tum

Một báo cáo phân tích chi tiết về tình hình trẻ em và phụ nữ tại Kon Tum

Analysis of the Situation of Children and Women in Kon Tum Province
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Điểm nổi bật

Báo cáo Phân tích Tình hình Trẻ em này là một trong các nghiên cứu phân tích tình hình mà UNICEF Việt Nam khởi xướng nhằm hỗ trợ các tỉnh thông qua chương trình Chính sách Xã hội và Quản trị. Mục đích của sáng kiến này là cung cấp thông tin cho quá trình lập kế hoạch và ngân sách của các tỉnh, bao gồm Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội (KH PTKTXH) và kế hoạch các ngành để các kế hoạch này trở nên thân thiện với trẻ em hơn và dựa trên bằng chứng.

Phân tích Tình hình Trẻ em mang lại bức tranh tổng thể về tình hình trẻ em trai và trẻ em gái ở tỉnh Kon Tum.  Phân tích này được thực hiện theo tiếp cận dựa trên quyền trẻ em, nhìn nhận tình hình trẻ em dưới góc độ bình đẳng, do vậy báo cáo phân tích là nguồn đóng góp duy nhất để tìm hiểu tình hình thực tế của trẻ em gái, trẻ em trai, trẻ em nông thôn và thành thị, trẻ em người dân tộc thiểu số và trẻ em người Kinh, trẻ em giàu và trẻ em nghèo ở tỉnh Kon Tum hiện nay. 

Các phát hiện của báo cáo cũng chỉ ra những tiến bộ đáng ghi nhận trong quá trình thực hiện quyền trẻ em song hành với các thành tựu phát triển kinh tế xã hội trong những năm gần đây của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn có những lĩnh vực tồn tại sự khác biệt và cần được cải thiện hơn nữa.  Đó là trường hợp của nhóm dân số yếu thế bao gồm dân tộc thiểu số và cả những lĩnh vực như suy dinh dưỡng, suy dinh dưỡng thể thấp còi, tình hình nước sạch và công trình vệ sinh, chuyển cấp học từ giáo dục cơ sở lên giáo dục trụng học và vấn đề bảo vệ trẻ em. 

Chúng tôi hy vọng báo cáo Phân tích Tình hình Trẻ em sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho tỉnh Kon Tum trong quá trình lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá  kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội, kế hoạch các ngành và xây dựng các can thiệp theo hướng thân thiện với trẻ em. 

Phân tích tình hình trẻ em và phụ nữ tỉnh Kon Tum
Tác giả
UNICEF Việt Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh