Báo cáo khảo sát thực trạng và cơ chế quản lý nhóm trẻ độc lập tư thục tại Việt Nam

Nghiên cứu tại khu đông dân cư, khu công nghiệp và khu vực dân tộc thiểu số

Actual Situation and Management Mechanism of Independent, Private Child Care Groups in Viet Nam
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Điểm nổi bật

Trong những năm gần đây, các nhóm trẻ độc lập tư thục và nhóm trẻ gia đình ngày càng xuất hiện nhiều ở Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội trong việc chăm sóc cho trẻ dưới 3 tuổi vì hệ thống giáo dục công không thể đáp ứng được toàn bộ nhóm trẻ này. Dư luận rất trăn trở về các vấn đề liên quan đến chất lượng giáo dục ở các cơ sở này. Có thể kể ra một vài băn khoăn liên quan đến lạm dụng, bạo lực, thiếu an toàn, suy dinh dưỡng, béo phì, chậm phát triển…của trẻ. Do vậy, nghiên cứu này tập trung phân tích, tìm hiểu tình hình thực tế tại các nhóm trẻ độc lập tư thục và nhóm trẻ gia đình để từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm dỡ bỏ những rào cản hiện tại, cản trở việc phát triển trẻ thơ toàn diện, đặc biệt với nhóm trẻ dưới 3 tuổi ở Việt Nam. Khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Việt Nam trực thuộc Viện Khoa học & Giáo dục Việt Nam tiến hành với sự hỗ trợ của UNICEF Việt Nam từ năm 2015. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đi thực địa tại 6 tỉnh đại diện cho 3 khu vực đặc thù ở Việt Nam, bao gồm khu vực đông dân cư (Hà Nội, Nghệ An), khu vực có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất (Bình Dương, Vĩnh Phúc) và khu vực có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ( Lào Cai, Gia Lai).

Báo cáo khảo sát thực trạng và cơ chế quản lý nhóm trẻ độc lập tư thục tại Việt Nam
Tác giả
UNICEF Việt Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

Tải báo cáo

(PDF, 2,00 MB)