Hội nghị cấp cao về chính sách phát triển toàn diện trẻ em

Đưa các mục tiêu về quyền trẻ em vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư vào những lĩnh vực này có tác động to lớn đến sự phát triển tối ưu của trẻ

UNICEF Việt Nam
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

25 Tháng 11 2019

Hà nội, Việt Nam, 23 tháng 11 năm 2019 – Hội nghị cấp cáo về chính sách phát triển toàn diện trẻ em được Quốc hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, và UNICEF tổ chức ngày hôm nay tại Hà nội. Hội nghị là một trong những hoạt động kỷ niệm 30 năm Công ước Quyền trẻ em.

“Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến trẻ em đã đều thể hiện rõ quan điểm nhất quán về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là vấn đề có tính chiến lược của quốc gia, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội nghị

UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đọc diễn văn khai mạc hội nghị

Công ước Quyền trẻ em được áp dụng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi, tuy nhiên Hội nghị lần này tập trung thảo luận về hai nhóm trẻ em: nhóm nhỏ nhất và nhóm lớn nhất bởi vì thời kỳ trẻ thơ và vị thành niên là hai thời kỳ quan trọng có ảnh hưởng to lớn đến tương lai cả cuộc đời của trẻ em và đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đầy kỳ vọng của Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực và phát triển bền vững. Sự thành công của nền kinh tế đất nước trong tương lai liên quan đến việc đặt trẻ em vào vị trí trung tâm của phát triển nguồn nhân lực.

Sự phát triển nguồn nhân lực bắt đầu từ các trẻ nhỏ nhất. Việt Nam đã đạt được nhứng tiến bộ đáng kể về bảo vệ trẻ em trong 30 năm qua, tuy nhiên cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để giải quyết các vấn đề như suy dinh dưỡng thấp còi, giáo dục mầm non, bạo lực đối với trẻ em và trẻ em không có sự chăm sóc của cha mẹ. Nghị định 1437 của TTCP về phát triển trẻ em toàn diện là một bước tiên quan trọng trong việc tiếp cậnđến các dịch vụ đa ngành cho trẻ nhỏ và gia đình.

UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung
"UNICEF rất mong và đặt niềm tin vào Quốc hội, với thẩm quyền đưa ra các quyết định quan trọng và thực hiện giám sát, đảm bảo các mục tiêu và chỉ tiêu liên quan đến trẻ em, đặc biệt là các mục tiêu phát triển trẻ thơ toàn diện và phát triển vị thành niên để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam được đưa vào Kế hoạch/Chiến lược phát triển kinh tế xã hội” bà Flowers phát biểu
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung
Bà Rana Flowers, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam nhấn mạnh giai đoạn vị thành niên rất quan trọng, đó là một giai đoạn có nhiều cơ hội. Các thảo luận tại hội nghị cũng cho thấy sự dễ bị tổn thương và các nguy cơ mà nhóm trẻ lớn này phải đối mặt.

Giai đoạn vị thành niên rất quan trọng, đó là một giai đoạn có nhiều cơ hội. Các thảo luận tại hội nghị cũng cho thấy sự dễ bị tổn thương và các nguy cơ mà nhóm trẻ lớn này phải đối mặt. Tuy nhiên, Luật trẻ em lại quy định độ tuổi trẻ em dưới 16 tuổi, và điều này đã làm cho trẻ em trong nhóm tuổi 16-17 không được hưởng toàn bộ những những dịch vụ cũng như các biện pháp bảo vệ dành cho trẻ em. “Hậu quả của việc định nghĩa tuổi trẻ em thấp trong Luật trẻ em ở Việt Nam là chúng ta đã để nhóm trẻ em lớn này vào một nơi không thuộc về ai cả - chưa là người lớn và chưa đạt đến độ tuổi trưởng thành nhưng cũng không còn là trẻ em nữa để có thể được hưởng sự bảo vệ khỏi bị xâm hại như các trẻ em khác”, bà Rana Flowers, Đại diện UNICEF phát biểu. Tạo hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về những biện pháp hiệu quả để tăng cường khung pháp lý nhằm đảm bảo tất cả trẻ em được bảo vệ.

Một trong những biện pháp nhằm tiến tới thực hiện đầy đủ quyền trẻ em là đảm bảo rằng những ưu tiên về trẻ em được đưa vào các kế hoạch trung và dài hạn, cũng như vào ngân sách quốc gia và ngân sách các tỉnh. “UNICEF rất mong và đặt niềm tin vào Quốc hội, với thẩm quyền đưa ra các quyết định quan trọng và thực hiện giám sát, đảm bảo các mục tiêu và chỉ tiêu liên quan đến trẻ em, đặc biệt là các mục tiêu phát triển trẻ thơ toàn diện và phát triển vị thành niên để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam được đưa vào Kế hoạch/Chiến lược phát triển kinh tế xã hội” bà Flowers phát biểu.

Ba mươi năm trôi qua, những quyền được đề ra trong Công ước cũng như những nguyên tắc của Công ước vẫn còn nguyên giá trị thực tế. Những nguyên tắc này kêu gọi chúng ta thực hiện quyền cho tất cả trẻ em không có bất cứ sự phân biệt nào và ưu tiên vì quyền lợi tốt nhất của trẻ. Các em cũng nhận thấy trẻ em và thanh niên là nhân tố tạo nên sự thay đổi. Sự tham gia của trẻ em trong việc xác định các vấn đề ảnh hưởng tới các em, xây dựng kế hoạch và tiến hành đối thoại chính sách đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập chương trình hành động và xây dựng các giải pháp cần thiết để giải quyết các thách thức mà các em đang gặp phải.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thông qua Công ước LHQ về Quyền trẻ em, hội nghị này nhằm tăng cường đối thoại và đẩy mạnh hành động để bảo vệ quyền trẻ em và qua đó đề cao các quyên tắc của Quyền trẻ em. Hơn 100 đại biểu cấp cao của Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ và các Bộ ngành liên quan, các tổ chức dân sự xã hội, các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các tổ chức phát triển đã tham dự hội thảo. Nội dung các thảo luận tại hội nghị sẽ được ghi nhận và gửi tới các cơ quan hữu quan nhằm tăng cường nhận thức và hành dộng tiếp theo để thực hiện quyền cho mọi trẻ em.

Về tổ chức UNICEF

UNICEF hoạt động tại những địa điểm khó khăn nhất thế giới để tiếp cận được với những trẻ em thiệt thòi nhất thế giới. Có mặt tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi làm việc vì mọi trẻ em, ở bất kỳ nơi đâu, để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Để biết thêm thông tin về UNICEF và các hoạt động vì trẻ em, xin mời truy cập: www.unicef.org

Hãy theo dõi các hoạt động của UNICEF trên Twitter, Instagram and Facebook

Để biết thêm thông tin, mời liên hệ:

  • Louis Vigneault-Dubois, UNICEF Việt Nam +84-24-38500241; +84-966539673; email : lvigneault@unicef.org
  • Nguyễn Thị Thanh Hương, UNICEF Việt Nam, 84-24-38500225; +84-904154678; email: ntthuong@unicef.org