Lời nhắn xanh đến COP28 của trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam

Thử thách làm phim 1 phút trên mạng xã hội của UNICEF - mang tiếng nói của thế hệ trẻ Việt Nam tới Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 28 (COP28)

Lời nhắn xanh đến COP28