Cha mẹ chăm sóc bản thân

Chúng tôi hỏi các chuyên gia sức khỏe tâm thần có con nhỏ về cách họ chăm sóc sức khỏe của chính mình.

A mother and her two children sitting together on the floor and stretching.
UNICEF