Thúc đẩy thay đổi vì quyền trẻ em giai đoạn 2022-2026

Hy vọng, cơ hội và một cuộc sống bình đẳng – đây là tầm nhìn của UNICEF đang hướng tới nhằm đáp ứng đầy đủ quyền trẻ em tại Việt Nam.

Thúc đẩy sự thay đổi vì mọi trẻ em tại Việt Nam 2022-2026
UNICEF Việt Nam

Điểm nổi bật

UNICEF - tổ chức hoạt động vì trẻ em

Cải thiện đời sống trẻ em

Ra đời năm 1946, từ đó đến nay, UNICEF đã xây dựng một mạng lưới hỗ trợ toàn cầu chưa từng có tiền lệ cho trẻ em trên khắp thế giới. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với chính phủ các nước, các đối tác phát triển, các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân, và quan trọng hơn hết, chúng tôi làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên để mang đến những thực hành tốt nhất và những phương pháp tiếp cận thí điểm nhằm cải thiện cuộc sống của trẻ, giảm thiểu sự bất bình đẳng, đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng, tạo ảnh hưởng nhằm thay đổi luật pháp và chính sách và đạt được các kết quả có tác động trên quy mô lớn.

Tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng

Với tư cách là một trong những cơ quan lớn nhất của Liên Hợp Quốc, chúng tôi mang trọng trách thực thi một chương trình hành động đầy tham vọng. Nhờ việc hiện diện tại khắp nơi trên thế giới, cũng như năng lực cung ứng và khả năng huy động nguồn lực, chúng tôi có kinh nghiệm quốc tế đưa ra các hỗ trợ và tư vấn các lãnh đạo, cũng như các đối tác cộng đồng để biến những ý tưởng sáng tạo nhất thành hiện thực. Chúng tôi dự đoán những thách thức trước mắt và tiên phong thực hiện các cách tiếp cận mới. Hơn nữa, chúng tôi cũng mang lại những kết quả cụ thể cho trẻ em.

Đảm bảo các quyền trẻ em

Chúng tôi đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả những nhu cầu cấp thiết, đồng thời giải quyết những tổn thương, xây dựng khả năng phục hồi, công nhận các giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ và sự kết nối chặt chẽ giữa các giai đoạn này, từ khi thụ thai đến những năm đầu đời và sau này là thời kỳ vị thành niên.

Mọi trẻ em đều có quyền sống còn và phát triển, quyền học tập, quyền được hưởng cơ hội bình đẳng trong cuộc sống, cũng như nắm bắt mọi cơ hội đến với các em. Đây cũng chính là cốt lõi của tầm nhìn UNICEF. Và đây cũng là động lực khiến chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc.

Với thời gian hoạt động tại Việt Nam kéo dài hơn 46 năm, UNICEF đã chứng minh mình là đối tác phát triển và nhân đạo chiến lược và đáng tin cậy.

Thúc đẩy sự thay đổi vì mọi trẻ em tại Việt Nam 2022-2026
Tác giả
UNICEF Việt Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh