Các cách giữ an toàn trước hiện tượng sóng nhiệt

Tìm hiểu về cách bảo vệ con cái và gia đình bạn trước thời tiết nắng nóng cực đoan.

Heatwave safety tips
UNICEF