10 cách giúp doanh nghiệp trở nên thân thiện hơn với gia đình người lao động

Làm thế nào các nhà tuyển dụng có thể giúp người lao động là cha mẹ có thể cho con cái họ một sự khởi đầu tốt nhất trong đời.

UNICEF Việt Nam
How employers can help parents give their children the best start in life.
UNICEF Viet Nam