Bolalar uchun odil sudlovdan foydalanish imkoniyati

Reabilitatsiya, jazo emas