Çaganyň saglygy, sagdyn iýmitlenmegi we irki ösüşi

Çaganyň saglygy, sagdyn iýmitlenmegi we irki ösüşi, ilkinji günlerden başlap durnukly we ýokary hilli lukmançylyk we sagdyn iýmitlenme hyzmatlarynyň deň derejede elýeterliligini gazanmak we çaganyň ösüşini goldamak.

Çaganyň saglygy, sagdyn iýmitlenmegi we irki ösüşi
UNICEF Turkmenistan