Çagalar üçin dolandyryş

Çagalar üçin dolandyryş, bar bolan serişdeleriň has netijeli we ýerlikli ulanmagyny üpjün etmek arkaly çagalar üçin borçnamalary durmuşa geçirmek.

Çagalar üçin dolandyryş
UNICEF Turkmenistan