Rani razvoj deteta

Šta treba znati

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

Svako dete se razvija u skladu sa svojim mogućnostima, tako da je teško precizirati kad će dete naučiti određenu veštinu.

Ove odrednice nude osnovne ideje o napretku deteta do pete godine života.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
Nirvana Pištoljević
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje