Rani razvoj deteta

Šta treba znati

UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

Svako dete se razvija u skladu sa svojim mogućnostima, tako da je teško precizirati kad će dete naučiti određenu veštinu.

Ove odrednice nude osnovne ideje o napretku deteta do pete godine života.

Naslovna strana publikacije

Author

Nirvana Pištoljević

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 1,06 MB)