Album dečjih prava

Konvencija o pravima deteta je najznačajniji međunarodni ugovor kojim se posebno štite prava deteta i koji ima obavezujući karakter.

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

Inicijativa za posebnu zaštitu prava deteta stara je oko pola veka i prvi značajan dokument koji označava početak tog procesa je Deklaracija o pravima deteta (usvojena od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1959. godine).

Principi koji su proklamovani ovom deklaracijom (pravo na zaštitu, obrazovanje, zdravlje, siguran dom i zdravu ishranu) bili su osnov za formulisanje prava u Konvenciji.

Svaka država koja zvanično preuzme obaveze koje Konvencija propisuje, dužna je da omogući ostvarivanje svih prava deteta.

Ukoliko se toga ne pridržava, ona može da odgovara pred međunarodnom zajednicom.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 2,25 MB)