Vojput donirao 2 miliona dinara za decu sa smetnjama u razvoju i tako obeležio 60 godina poslovanja

Prva velika donacija UNICEF-u za kampanju „Tata, mama, mi smo sa vama!“

30 Jun 2022
Jelena Kovacevic receiving Voj put donation
UNICEF Srbija/2022/Nikola Tumbas

Subotica, 29. jun 2022. godine – Donacija u iznosu od 2 miliona dinara koju je obezbedila kompanija Vojput, prva je velika donacija namenjena deci sa smetnjama u razvoju u okviru kampanje „Tata, mama, mi smo sa vama“. Obeležavajući 60 godina uspešnog poslovanja, Vojput je odlučio da odvoji deo sredstava i pomogne deci sa poteškoćama u razvoju i njihovim roditeljima i tako im pokaže da zaista nisu sami.

UNICEF u Srbiji je pre samo dve nedelje pokrenuo kampanju „Tata, mama, mi smo sa vama“ i pozvao kompanije i pojedince da doniraju sredstva i podrže uspostavljanje i opremanje 36 razvojnih savetovališta u Srbiji. Zahvaljujući ovoj vrednoj donaciji, biće uređeno razvojno savetovalište u Subotici i obezbeđen deo nedostajuće digitalne opreme, kao i biblioteka asistivnih tehnologija. Donacija namenjena razvojnom savetovalištu iz Subotice, odakle je kompanija Vojput, primer je kako biznis može da podrži razvoj lokalne zajednice u kojoj posluje. Prema procenama stručnjaka, u Srbiji oko 60.000 dece uzrasta do 6 godina ima potrebu za uslugama rane intervencije, a dokazano je da prepoznate na vreme, razvojne poteškoće mogu biti prevaziđene pre polaska u školu kod čak 70% dece.

„Vojput je okrenut deci i porodicama i redovno podržavamo zajednicu u kojoj uspešno poslujemo već 60 godina. Važno je da i u vremenima velikih izazova u kojima savremena porodica živi, privreda ima sluha za osetljive članove našeg društva. Prepoznali smo koliko je važno da pomognemo da deca koja pokazuju kašnjenje u razvoju, a žive u ovom regionu, na vreme dobiju podršku koja im je potrebna. Mi sa UNICEF-om sarađujemo na svim važnim inicijativama, jer je UNICEF partner koji ima snagu da ujedini kompanije i različite partnere oko zajedničkog cilja i mi ostajemo dosledni da naše partnerstvo proširimo i na druge oblasti“, izjavio je Goran Janković, direktor kompanije Vojput.

Porodično orijentisane rane intervencije uključuju rano prepoznavanje razvojnih rizika, poteškoća i smetnji kod deteta, procenu potreba za dodatnom podrškom i usluge podrške roditeljima da zajedno sa stručnjacima podrže optimalan razvoj i napredovanje deteta. UNICEF u Srbiji je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i drugim partnerima, pokrenuo akciju da se razvojna savetovališta i inter-sektorski stručni timovi za rane intervencije od Vranja do Subotice opreme asistivnom tehnologijom, računarima i digitalnom opremom, didaktičkim materijalima, nameštajem prilagođenim potrebama dece i roditelja, transportnim sredstvima, te da se obezbedi obuka i osnaživanje stručnjaka različitih disciplina za primenu porodično orijentisane rane intervencije.

„Roditelji i deca sa smetnjama u razvoju nemaju vremena za čekanje i Vojput je i ovoga puta brzo reagovao, namenivši čak 2 miliona dinara za uređenje razvojnog savetovališta u Subotici i nabavku nedostajuće opreme. Vojput je naš pouzdan partner i značajan donator, koji je u prethodnih 12 meseci, usmerio dva ipo miliona dinara za različite programe UNICEF-a u Srbiji. Zahvalni smo im što su odlučili da svoj važan jubilej obeleže sa nama i snažno pošalju poruku o važnosti ulaganja u decu, jer su deca najveća vrednost našeg društva“ izjavila je Jelena Kovačević, iz UNICEF-a u Srbiji.

U centrima za porodično orjentisane rane intervencije stručnjaci će, u saradnji sa roditeljima, kreirati jedinstveni plan podrške za dete i porodicu i realizovati, što kroz redovne posete stručnjaka iz timova porodičnom domu, što kroz podršku porodici i detetu u vrtiću, kao najprirodnijim okruženjima za podsticanje razvoja i učenje. Cilj je da se dete podrži da ostvari svoje pune potencijale i da srećno i ispunjeno odrasta, da se igra i uči u okviru porodice i sa svojim vršnjacima.

UNICEF poziva građane i kompanije u Srbiji da se uključe u kampanju za podršku deci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima tako što će uplatiti donacije na žiro račun 160-666-18, svrha uplate 0222 – Tata, mama, mi smo sa vama.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.