UNICEF i dm zajedno za patronažnu službu u Srbiji

Kragujevac i Bor dobijaju po vozilo namenjeno posetama patronažnih sestara porodici

09 Avgust 2023
saopstenje dm
UNICEF Srbija/2023/Pančić

Beograd, 9. avgust 2023. – U našoj zemlji se svake godine u ulozi roditelja ostvari oko 125.000 mama i tata koji svakodnevno oblikuju život i budućnost svoje dece. Da bi roditelji bili spremni da budu najbolja podrška svojoj deci, neophodno je da dobiju sistemsku podršku društva, a patronažne sestre igraju važnu ulogu u životu svake porodice i pre dolaska bebe na svet.

UNICEF je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja pokrenuo program „Čuvajmo roditelja, negujmo roditeljstvo” koji ima za cilj da podrži kapacitete zdravstvenog sistema, a pre svega patronažne službe za pružanje podrške mentalnom zdravlju i emotivnom blagostanju roditelja.   

Polivalentna patronažna služba je organizovana u okviru svakog doma zdravlja u Srbiji i predstavlja neposrednu vezu ne samo sa sistemom zdravstvene zaštite, već i sa drugim službama u lokalnoj zajednici. Kako bi se dodatno unapredio rad patronažne službe, UNICEF i dm sklopili su partnerstvo u okviru kojeg je dm donirao 5.860.500 dinara za nabavku dva vozila za porodične posete koja će omogućiti da podrška patronažnih sestara stigne i do najudaljenijih krajeva u Boru i Kragujevcu, do svake trudnice, mame, tate i bebe.  

Patronažna služba ima jedinstvenu ulogu u očuvanju zdravlja dece i celokupne porodice. Srbija ima dobro uspostavljenu, kvalitetnu mrežu polivalentne patronaže, koja je prepoznata kao primer dobre prakse u svetu po pitanju brige o ranom razvoju dece. Kroz preventivne kućne posete trudnicama i porodicama sa decom, ova služba doseže sve i najudaljenije porodice i predstavlja  prvi i veoma važan oslonac zdravstvenog sistema za roditelje na putu dečijeg razvoja. Tu je da podrži imunizaciju, dojenje, zdravu ishranu, sveobuhvatni razvoj i podsticajno okruženje za dete, kao i da prepozna i pravovremeno reaguje na sve rizike u porodičnom okruženju, uključujući i situacije nasilja. Zato je od izuzetnog značaja sagledati sve potrebe ove službe i nastojati da se unapređenjem regulative, poboljšanjem uslova rada i drugim oblicima podrške omogući njen kontinuirani razvoj i kvalitet usluga usmeren na potrebe dece i porodica“ izjavila je Jelena Jakovljević-Zajeganović, rukovoditeljka Programa za zdravlje i rani razvoj u UNICEF-u u Srbiji.   

Porodično okruženje najprirodnija je sredina za rast i razvoj svakog deteta. Podrška koju dobijaju od patronažnih sestara, mami i tati daje sigurnost i osećaj da imaju na koga da se oslone. 

breastfeeding DM #3
UNICEF Srbija/2023/Pančić

Mi u dm-u rukovodimo se principima koji su iznad poslovnih ciljeva, spremni da našu poziciju na tržištu usmeravamo ka kreiranju pozitivnih društvenih promena. To se između ostalog odnosi i na podršku roditeljstvu koja zauzima posebno mesto u našem poslovanju, zbog čega partnerstvo sa UNICEF-om vidimo kao sjajan zajednički poduhvat kroz koji ćemo omogućiti da svako dete dobije jednake uslove i prilike za razvoj od trenutka dolaska na svet. Neizmerno smo ponosni na sve aktivnosti kroz koje smo usrećili mnogobrojne porodice u Srbiji i zato nas posebno raduje što nastavljamo da nižemo takve inicijative. Svesni smo koliko je u životu svih roditelja značajna podrška jedinstvene patronažne službe i zato smo odlučili da doniramo dva vozila za kućne posete, kako bi sva deca i roditelji koji žive u okrugu Bora i Kragujevca dobili pomoć u njihovom najosetljivijem životnom periodu“, izjavila je Svetlana Jovanović Mitić, resorna menadžerka marketinga i komunikacija dm Srbija i Severna Makedonija.  

Program „Čuvajmo roditelja, negujmo roditeljstvo” veći fokus stavlja na preventivnu brigu o mentalnom zdravlju roditelja, kako bi se lakše nosili sa roditeljskim stresom, naučili kako da brinu o sebi i neguju zdrave porodične odnose. Pažnja se jednako usmerava i na majke i na očeve, na građenje roditeljskog saveza i podelu roditeljskih obaveza među oba roditelja, kao i na jačanje partnerskih odnosa.    

Zajednički cilj je da zajedno sa partnerima, roditeljskim udruženjima i stručnjacima podignemo svest i unapredimo znanja roditelja, staratelja i šire javnosti o značaju preventivne brige o mentalnom zdravlju trudnica i roditelja male dece. Razvoj patronažne službe deo je strateškog opredeljanja i Nacionalnih programa Ministarstva zdravlja koje je usvojila Vlada Republike Srbije. Program obezbeđuje široj zajednici dostupne i lako primenljive naučno zasnovane savete o roditeljstvu i preporuke za brigu o sebi, upravljanje stresom i rešavanje problema, kvalitetniju saradnju i povezivanje sa pružaocima usluga u zajednici. Na ovaj način će tate i mame dobiti podršku da više uživaju u odrastanju svog deteta.     

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.