Tableti za patronažne sestre

Unapređenje rada u oblasti ranog razvoja dece

20 Februar 2019
Tableti za patronažne sestre
UNICEF Srbija/2019/Vaš

U okviru programa saradnje UNICEF-a, Ministarstva zdravlja i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, i uz finansijsku podršku kompanija Nordeus i GlaxoSmithKline (GSK), danas je u Sekretarijatu za zdravstvo Uprave Grada Beograda dodeljeno 85 tableta za službe polivalentne patronaže iz 25 domova zdravlja u Srbiji.

Tableti će patronažnim sestrama olakšati korišćenje preporučenih instrumenata za rad sa porodicama, jednostavnije prikupljanje, praćenje i obradu podataka sa terena, kao i veću dostupnost edukativno-informativnih materijala za rad sa porodicom.

“Patronažna sestra je prva podrška i porodici i pedijatru u praćenju svih oblasti razvoja deteta. U prethodnim godinama patrnažne sestre iz 25 domova zdravlja su prošle opsežnu obuku usklađenu sa savremenim znanjima i praksama o razvoju deteta u prvih 1,000 dana, kako bi unapredile rad sa porodicama i pružile im što bolju podršku za uspešno roditeljstvo tokom ovog izuzetnog značajnog perioda za razvoj mozga i podsticanje sveukupnog razvoja i učenja.

Korišćenje tableta u svakodnevnom radu patronažnih sestara osavremeniće njihov rad i pružiti im dodatne mogućnosti i za edukaciju roditelja i za efikasnije dokumentovanje i praćenje postignuća svog rada u porodici”, rekla je prof dr Dušanka Matijević, direktorka Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i predsednica Posebne radne grupe Ministartsva zdravlja za unapređenje rada polivalentne patronažne službe.

Podrška UNICEF-a Ministarstvu zdravlja u oblasti unapređenja rada patronažne službe započela je još krajem 1990-ih godina.

Od druge polovine 2014. godine, podrška UNICEF-a i Ministarstva zdravlja, koja se odvija u saradnji sa Gradskim zavodom za javno zdravlje grada Beograda, usmerena je prvenstveno na jačanje kapaciteta za podršku ranom razvoju. 

Kao rezultat unapređenog rada patronažnih sestara aktivnije se prati razvoj, ishrana i zdravlje deteta, uočavaju se razvojni rizici kojima je dete izloženo zbog delovanja bioloških i/ili sredinskih faktora u okruženju i razvojne teškoće kojima treba posvetiti dodatnu pažnju.

Takođe se poboljšava komunikacija i interakcija roditelja i dece kroz stimulaciju i igru, i uspostavljaju se prakse odgovornog hranjenja, podsticajnog i podržavajućeg roditeljstva.

UNICEF i Svetska zdravstvena organizacija prepoznali su ove rezultate u radu patronažne službe u Srbiji kao primer dobre prakse u regionu. 

“U narednom periodu, uz podršku kompanije Noredus, nastavićemo da podržavamo razvoj patronažne službe u Srbiji kroz modernizaciju i veću dostupnost edukativnih materijala preko online platformi. Posebna pažnja biće posvećena i podršci roditeljima da uspostave bezbedno i podržavajuće okruženje uz maksimalni podsticaj razvoja i učenja kroz igru. To će omogućiti da se na vreme uoče eventualna odstupanja u razvoju i da se deca što ranije upute u razvojna savetovališta na dalju procenu i uključivanje u program rane intervencije”, rekla je Jelena Zajeganović Jakovljević, specijalistkinja za rani razvoj u UNICEF-u.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.