Mladi pozivaju donosioce odluka i biznis zajednicu da ih saslušaju i uključe u proces donošenja odluka koja ih se tiču

06 Mart 2024
kbf 2024 panel
UNICEF Srbija/2024

Kopaonik, 6. mart 2024 – Na UNICEF-ovom panelu „Mladi pozivaju na akcije”, u okviru Kopaonik biznis foruma, mladi su pozvali donosioce odluka – predstavnike biznis zajednice i državnih institucija - da ih uključe u pitanja koja se tiču njihove dobrobiti.

Članovi UNICEF-ovog omladinskog odbora Milica Babić, Jelena Peruničić i Bogdan Dimić razgovarali su sa prof. Milicom Pejović Milovnčević, direktorkom Instituta za mentalno zdravlje, Petrom Kanurić, predstavnicom Startuj Infostud grupe i Jovanom Purar, predstavnikom MK Group, na panelu koji je moderirala Vesna Savić Đukić iz UNICEF-a.

Perspektive za mlade zavise od okruženja u kojem žive, odnosa koje sklapaju, iskustva i podrške koju dobijaju, od usluga koje su im dostupne, društvenih normi u njihovim zajednicama, kao i u kojoj meri mogu da utiču na odluke koje se tiču njih.

U okviru istraživanja o participaciji mladih, kroz UNICEF-ovu U-Report platformu, čak 75 odsto ispitanika smatra da participacija nije podjednako omogućena svim mladima. Odgovori ispitanika (skoro 80 odsto) ukazuju i na široko rasprostranjeno mišljenje da osobe sa većom moći i ovlašćenjima, poput vladinih zvaničnika, roditelja, socijalnih radnika, lekara, i drugih, nedovoljno poštuju i uvažavaju stavove mladih.

Studentkinja medicine Milica Babić je tokom panela istakla da su učinjeni značajni koraci u obezbeđivanju i pružanja podrške ranom razvoju dece kako bi im se osigurao najbolji početak života i olakšalo njihovim roditeljima. Ona je takođe poslala jaku poruku o neophodnosti da se ovakve usluge podrške obezbede i u manjim mestima i za najosetljivije porodice.

Bogdan Dimić, srednjoškolac iz Vranja, govorio je o neophodnosti boljeg povezivanja poslovnog sektora sa sistemom obrazovanja kako bi mladi ljudi stekli preduzetničke veštine i bili bolje opremljeni za potrebe tržišta rada. Bogdan je posebno istakao neophodnost uključivanja biznis sektora u proces obrazovanja i ekonomske inkluzije mladih. „Tradicionalna uverenja o preduzetništvu kao rizičnom zanimanju moramo zajedno da menjamo. Treba da radimo i na osnaživanju mladih da se lakše ostvare kroz svoje preduzetničke poduhvate“, rekao je Bogdan Dimić.

Studentkinja psihologije iz Čačka Elena Peruničić govorila je o izazovima u veza sa unapređenjem mentalnog zdravlja mladih. Naglasila je da je inovativna usluga koja je dostupna putem „Sve je ok“ platforme imala veliki uticaj na smanjenje stigme kod mladih da pričaju o svojim problemima. Skrenula je pažnju, međutim, na neophodnost da se usluge za mentalno zdravlje obezbede i kroz vršnjačku podršku i kroz sistem obrazovanja.

Jovan Purar iz MK Group, koja u okviru svoje poslovne strategije poklanja veliku pažnju ulaganju u zajednicu, predstavio je primer podrške deci i mladima u Srbiji i u regionu u kojem posluju. Istakao je i da MK Group poklanja posebnu pažnju poslovnim praksama koje se odnose na zaposlene, čime se podržavaju zaposleni roditelji.

MK Group tradicionalno sprovodi društveno odgovorne aktivnosti koje su usmerene na pružanje podrške deci i mladima u različitim segmentima – od obrazovanja, preko zdravstva, do pomoći socijalno ugroženim grupama. Ali se po nacionalnom značaju svakako izdvaja Zadužbina Miodraga Kostića, koja će našem društvu darovati Palatu nauke, prvi centar za istraživanje i popularizaciju nauke u Srbiji. Uz davanje vredno više od 25 miliona evra Miodrag Kostić želi da, posebno kod mlađih, pozicionira znanje kao univerzalnu vrednost. Ovaj prostor će otvarati vidike novim generacijama, deci i studentima, a mladim naučnicima pružati mogućnost da se bave istraživanjima u uslovima najboljih svetskih science centara”, rekao je Jovan Purar, direktor sektora pravnih i opštih poslova MK Group.

Petra Kanuri iz Startuj Infostud grupe govorila je o tome šta mladi ljudi očekuju od poslodavaca i kako privući mlade ljude.

Najveće globalno istraživanje „The Future of Recruitment“ u kojem su učestvovali i ispitanici iz Srbije, pokazuje da je mladima kada je reč o poslu najvažnije da imaju zdrav balans između privatnog i poslovnog života. Ovo istraživanje sprovodi „The Network“, globalna mreža najposećenijih sajtova za zapošljavanje čiji je član i  Infostud, kao i njegova platforma za mlade Startuj Infostud, u saradnji sa Boston Consulting Group-om.  


Mladi žele da se unapređuju kako profesionalno tako i privatno, kao i da neguju druge aspekte života osim poslovnog, a od kompanija očekuju da na ove zahteve odgovore. Ova aktivna i tehnološki napredna generacija postaje ključni pokretač promena na tržištu rada i podstiče kompanije da se adekvatno prilagode kako bi bile efikasne u pristupu mladima i osigurale dugoročnu povezanost sa njima“, istakla je Petra Kanuri iz Startuj Infostud grupe.

Prof. dr Milica Pejović Milovančević je zahvalila poslovnom sektoru na podršci koju pruža programima ranog razvoja dece i unapređenju mentalnog zdravlja dece i mladih, a koji se odvijaju uz podršku UNICEF-a u Srbiji.

Izazovi savremenog života i rizici koje sa sobom nosi odrastanje nekada mogu da prevagnu nad zaštitim faktorima koje dete ili mlada osoba ima unutar svoje porodice ili grupe prijatelja. Zato su Institut za mentalno zdravlje i UNICEF razvili inovativne usluge telesavetovanja i psihološke podrške u školama, domovima zdravlja i institucijama unutar sistema socijalne zaštite, i u saradnji sa nevladinim organizacijama za više hiljada mladih u Srbiji. Nedavno potpisivanje Memoranduma o razumevanju koji je potpisalo 6 ministara predstavlja spremnost da podrška bude dostupna svakoj mladoj osobi u Srbiji”, istakla je prof. dr Milica Pejović Milovančević.

Mladi su zaključili da je važno što imaju priliku da se njihov glas čuje - da mogu da iznesu svoja mišljenje, potrebe i strahove. Posebno ohrabruje spremnost i odlučnost mladih da se angažuju zajedno sa svojim vršnjacima, donosiocima odluka i biznis zajednicom kako bi zajedno ostvarili pozitivne promene za decu i mlade u Srbiji.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.