Imatataq ruraniku

UNICEFqa sapa qari warma, warmi warma hinallataq musu sipaskuna ima aypaypipas kaq kamalla dirichunku aypanankupaq.

Adolescentes de una comunidad indígena amazónica