Si ta zhvillojmë karakterin te fëmijët? - Orë e shkurtër edukative mbi prindërimin

Mësoni më shumë se pse janë të rëndësishme momentet e hershme, kur bëhet fjalë për zhvillimin e karakterit te fëmijëve

Girl in kindergarten playing UNICEF parenting
UNICEF/North Macedonia/Georgiev/2019