Водич за работа на училишниот инклузивен тим

Водичот е изготвен од практичари – членови на инклузивни тимови од училишта и треба да помогне во остварувањето на правата на децата за образование.

An illustration containing a lot of children, including children with disabilities in a schoolroom
UNICEF/2017

Главни црти

Водичот за работа на училишниот инклузивен тим е изготвен во рамките на програмата Инклузивно образование во основното училиште што е финансирана од канцеларијата на УНИЦЕФ. Програмата ги поддржува активностите на Министерството за образование насочени кон остварување на правата на децата за пристап и вклученост во образованието, како и подобрување на постигањата преку обезбедување на повисок квалитет на образование за сите деца.

A front page of the publication containing its title and an illustration containing a lot of children, including children with disabilities in a schoolroom
Автор
Биро за развој на образованието
Датум на публикација
Јазици
Македонски, Албански
ИСБН
978-608-206-060-6

Документи достапни за преземање