Varfëria tek fëmijët në Mal të Zi

Koha për veprime të përbashkëta - Zgjidhjet shumësektoriale për një sfidë shumëdimensionale

Varfëria tek fëmijët në Mal të Zi
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2018

Karakteristikat kryesore

Studimi i Varfërisë Shumëdimensionale tek Fëmijët në Mal të Zi, i përfunduar së fundmi nga UNICEF-i, tregon se më shumë se 80 përqind e fëmijëve në Mal të Zi janë të privuar nga të pakën një nga shtatë dimensionet thelbësore për zhvillimin e një fëmije - shëndeti, ushqimi, zhvillimi dhe edukimi në fëmijëri të hershme, neglizhenca dhe disiplina, dhe puna e fëmijëve.

Varfëria tek fëmijët në Mal të Zi
Autori
UNICEF Mali i Zi
Data e publikimit
Gjuhët
Malazeze, Angleze

Shkarkoni raportin

(PDF, 500,47 KB)