Ulja e varfërisë tek fëmijët – prioritet kombëtar

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare për Çrrënjosjen e Varfërisë, UNICEF u bën thirrje institucioneve kombëtare që të miratojnë dhe zbatojnë reforma për uljen e varfërisë së fëmijëve në Mal të Zi

UNICEF Mali i Zi
Siromastvo djece
UNICEF/Zoran Jovanovic
17 Tetor 2022