Transporti për në shkollë për fëmijët e prekur nga varfëria

UNICEF është i shqetësuar për ata fëmijë, viti shkollor i të cilëve ende nuk ka filluar për shkak të mungesës së transportit për në shkollë

UNICEF Mali i Zi
Djeca u školi
UNICEF Mali i Zi
18 Shtator 2023