Rekomandime nga të rinjtë për uljen e varfërisë së fëmijëve

Reporterët e rinj të UNICEF-it pyesin bashkëmoshatarët e tyre: Si të ulet varfëria e fëmijëve në Mal të Zi?

UNICEF Mali i Zi
Aleksa Becic
UNICEF-i në Maltëi Zi / Reporterja e re interviston kryetarin e parlamentit të Malit të Zi, Aleksa Becic rreth varfërisë së fëmijëve në Ditën Botërore të Fëmijëve më 20 nëntor 2020 në Podgoricë, Mali i Zi
19 Janar 2021

PODGORICË, 19 JANAR 2020 – Si të ulet varfëria e fëmijëve në Mal të Zi? - ishte një pyetje që reporterët e rinj të UNICEF-it i parashtruan bashkëmoshatarëve të tyre javën e kaluar në mënyrë që të dëgjonin zërat e të rinjve mbi këtë temë, pasi dëgjuan ekspertët dhe përfaqësuesit e institucioneve të ndryshme, si dhe për të inkurajuar mbështetje më të madhe për fëmijët e prekur nga varfëria.

Përgjigjet e dhëna nga të rinjtë janë përplot rekomandime konkrete për autoritetet kompetente për vitin e ri. Ndër të tjera, të rinjtë po propozojnë transport falas për në shkollë, libra shkollorë dhe shujta falas në shkollë, si dhe qasje falas në teknologjitë e reja.

“Ne i kemi dëgjuar këto përgjigje më parë edhe nga të rriturit që kemi intervistuar, kështu që ekziston një konsensus ndërbrezor rreth tyre".

Reporteri i ri i UNICEF-it, Emir Drešević
UNICEF në Mal të Zi

Sidoqoftë, të rinjtë kanë sugjeruar edhe masa shtesë, të tilla si ofrimi i mësimeve shtesë falas në mënyrë që ata të mos kenë nevojë të paguajnë për to. Edukimi bashkëmoshatarësh në bashkësinë lokale është një zgjidhje tjetër që të rinjtë po sugjerojnë për të shmangur koston e pagimit të mësimeve private.

"Prindërit e fëmijëve që rriten në varfëri nuk kanë para për mësime private dhe shpesh nuk kanë ndonjë anëtar të familjes ose mik i cili mund t'u shpjegojë gjërat fëmijëve të tyre," thotë reporterja e re e UNICEF-it, Nastasja Gluščević.

 

“Zgjidhja e këtij problemi përmes orëve shtesë falas në shkollë dhe edukimit bashkëmoshatarësh është e rëndësishme për sigurimin e arsimit cilësor për çdo fëmijë dhe për tejkalimin e varfërisë”.

 

Reporterja e re e UNICEF-it, Nastasja Gluščević

Fakti që varfëria nuk është vetëm një mungesë e të ardhurave konfirmohet nga përgjigjet e të rinjve malazezë, të cilët theksojnë nevojën për t'iu siguruar fëmijëve aktivitete sportive dhe kulturore falas në të gjithë vendin. Sipas të rinjve, këto janë pjesë e arsimit cilësor, sepse përmes tyre ata zhvillojnë aftësi të reja, fitojnë përvoja dhe kontakte të reja, dhe e gjithë kjo i çon ata drejt një rrugëdalje nga varfëria.

“Fushata jonë mbi përdorimin e  mediave bazohet në hulumtime që kanë treguar, ndër të tjera, se shumica e fëmijëve dhe të rinjve malazezë nuk kanë qenë në asnjë ngjarje të vetme kulturore ose sportive gjatë vitit të kaluar”.

Reporteri i ri i UNICEF-it, Andrija Zeković

Në të njëjtën kohë, fëmijët dhe të rinjtë në Mal të Zi kalojnë mesatarisht tetë orë në ditë para ekraneve të ndryshme. Unë besoj se ky numër orësh mund të zvogëlohet nëse do të kishte një zgjedhje më të mirë të aktiviteteve falas, jashtëshkollore për fëmijë dhe të rinj, dhe kjo do t'i ndihmonte atyre të fitojnë njohuri dhe aftësi më shpejtë, që do t'iu mundësonte atyre të gjejnë një punë më të mirë kur të rriten dhe të mos jenë të varfër" thotë reporteri i ri i UNICEF-it, Andrija Zeković.

Një përgjigje e shpeshtë nga të rinjtë në pyetjen se si të zvogëlohet varfëria e fëmijëve në Mal të Zi është punësimi i prindërve, si dhe ofrimi i shërbimeve falas për familjet, siç janë ekzaminimet mjekësore.

Për të rinjtë me aftësi të kufizuara, sfida është që ata të gjejnë një punë kur të rriten, kështu që ata thonë se duhet bërë më shumë punë për të inkurajuar punësimin e kësaj kategorie të popullsisë për t'i ndihmuar ata të dalin nga varfëria.

“Nëse prindërit janë të papunë, punësimi i tyre menjëherë përmirëson situatën e familjes, kështu që kjo është një përgjigje plotësisht logjike. Sidoqoftë, kjo është sfidë nëse prindi ka një aftësi të kufizuar dhe mua më pëlqen fakti që të rinjtë po njohin nevojën për të ndihmuar më shumë ata që janë ndër më të cenueshmit, dhe kjo është pikërisht fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara”.

Reporterja e re e UNICEF-it, Dunja Šestović

Çdo i treti fëmijë në Mal të Zi është në rrezik të varfërisë dhe ky numër pritet të rritet për shkak të krizës së virusit korona. Megjithëse kjo krizë ka prekur ndjeshëm të gjithë fëmijët, më të prekurit janë fëmijët që janë rritur në varfëri edhe më parë, që do të thotë se atyre duhet t'u jepet përparësi kur bëhet fjalë për masat mbështetëse, konfirmojnë të rinjtë e Malit të Zi.