Qeveria e re të ofrojë kujdes shëndetësor cilësor për çdo nënë dhe fëmijë

UNICEF dhe Shoqata e Prindërve u bëjnë thirrje të gjithë aktorëve politikë që të zotohen për të investuar fonde të mjaftueshme për përmirësimin e standardeve në maternitete

UNICEF Mali i Zi
Beba
UNICEF Mali i Zi/Duško Miljanić
15 Dhjetor 2023