Qendra “LJubovic” të organizoj punën në përputhje me standardet ndërkombëtare të drejtat e njeriut

UNICEF i bën thirrje Qeverisë së Malit të Zi të marrë masa urgjente për të ndalur vendosjen në Qendrën për Fëmijë dhe të Rinj “Ljubovic” të grupeve të cenueshme të fëmijëve dhe të rinjve

UNICEF Mali i Zi
UNICEF Mali i Zi
UNICEF Mali i Zi
21 Shtator 2023