Centar Ljubović organizovati u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava

UNICEF poziva Vladu Crne Gore da preduzme hitne mjere kako bi se prestalo sa smještanjem raznih ugroženih grupa djece i mladih u Centar za djecu i mlade „Ljubović”

UNICEF Montenegro
UNICEF Crna Gora
UNICEF Crna Gora
18 Septembar 2023