Njohuri lidhur me mediat për çdo fëmijë

UNICEF u bën thirrje të gjithë prindërve që të flasin me fëmijët e tyre për përmbajtjen mediatike që ata ndjekin dhe që të gjitha mediat të ofrojnë sasi më të madhe dhe cilësi më të mirë të programeve për fëmijët e moshave të ndryshme

UNICEF Mali i Zi
Ilustracija, medijska pismenost
UNICEF Mali i Zi/Dusko Miljanic
03 Mars 2023